Sociální centrum pro rodinu

Pěstounská péče

Všechny děti potřebují být šťastné a prožít radostné dětství.

Chcete-li uzavřít dohodu o výkonu pěstounské péče, nebo získat více informací ohledně našich služeb, kontaktujte nás na tel.: 602 943 155, scprorodinu@gmail.com

Pěstounská péče je jednou z forem náhradní rodinné péče. Součástí našeho poslání je provázet náhradní rodiče pěstounskou péčí. Pro děti a mladé lidi vyrůstající v náhradní rodinné péči či bez fungujícího rodinného zázemí nabízíme aktivity posilující schopnost sociálního začleňování a připravenost k zvládání samostatného života, zejména prostřednictvím sociální, psychoterapeutické, výchovné, vzdělávací, poradenské, aktivizační činnosti.

Rozhodnutím Krajského úřadu Ústeckého kraje nám bylo uděleno pověření k výkonu sociálně-právní ochrany v tomto rozsahu:

Doprovázení

Máme-li jednou děti, stále něco plánujeme, vlastní budoucnost, budoucnost dítěte. Tím dáváme životu smysl.

Během doprovázení poskytujeme podporu pěstounským rodinám tak, aby pěstouni měli podmínky pro zvyšování kvality péče o jim svěřené děti a zároveň aby děti měly v náhradní rodině podmínky pro svůj nejlepší vývoj.

Poskytujeme pěstounům:
</> with by Filip Urban