Doprovázení pěstounskou péčí


Doprovázení

Máme-li jednou děti, stále něco plánujeme, vlastní budoucnost, budoucnost dítěte. Tím dáváme životu smysl.

Během doprovázení poskytujeme podporu pěstounským rodinám tak, aby pěstouni měli podmínky pro zvyšování kvality péče o jim svěřené děti a zároveň aby děti měly v náhradní rodině podmínky pro svůj nejlepší vývoj.

Poskytujeme pěstounům:

  • Dohody o výkonu pěstounské péče (doprovázení pěstounů)
  • Povinné vzdělávání
  • Sociální a psychoterapeutickou podporu pro pěstouny i jejich děti
  • Asistovaný kontakt
Zpět na aktivity/služby
l