Povídálek


INFORMACE PRO PŘIHLÁŠENÉ:
Vážení a milí rodiče, myslíme na Vás a Vaše děti i v době nouzového stavu. Terka pro Vás točí videa pro domáci použití. Hodiny, které nelze realizovat nyní, budou nahrazeny formou hravého povídálkového odpoledne. Podrobné informace Vám přijdou na Vámi uvededný e-mail. Moc Vám děkujeme za přízeň!

V kroužku se věnujeme rozvoji řečových dovedností, dechovým cvičením a cvičením na rozvoj motoriky mluvidel i jemné a hrubé motoriky, hrajeme hry pro rozvoj sluchového a zrakového vnímání, hmatu, správnou výslovnost a porozumění, rozvoj grafomotoriky a předčtenářských dovedností, podporu předmatematických představ.
Naším cílem je probudit zájem dětí o komunikaci, odstranit ostych z praktické komunikace s vrstevníky, dospělými, zlepšit motoriku mluvních orgánů a celkové vyjadřovací schopnosti dítěte, rozvíjet pasivní i aktivní slovní zásobu (aktivovat děti k projevu). Pravidelně (1x měsíčně) rodičům zprostředkovávat informace, jak vést děti k rozvoji řeči.
Kroužek vede lektorka Terka s respektem k dětem a jejich individuálním potřebám lektorka se zkušenostmi s řečovou výchovou dětí předškolního věku, s absolvovaným kurzem primární logopedické prevence.

  • Každou středu od  16:15
  • Pro děti ve věku: 3 - 6 let
  • Cena: 100,- Kč/hod.
  • Platba předem (14 lekcí/pololetí)
  • Maximální počet: 8 dětí
Aktuální události sledujte ZDE
Zpět na aktivity/služby