Psychologické poradenství


  • Psychologické poradenství v našem centru je zajišťováno externí  pracovnicí Dr. Danou Cooke, PhD. S paní psycholožkou se  můžete setkat na podpůrných skupinách pro pečující osoby o děti  a při individuálních sezeních ve vyhrazených termínech.

    Termíny psychologického poradenství (nutné objednání na tel. č.: 602 943 155) na základě objednání u sociální pracovnice.

  • Speciální programy vedené speciálním pedagogem jsou určené pro nezletilé děti a jejich rodiče. Odborný tým pracuje individuálně s dítětem a s rodičem s cílem pomoc s výchovnými problémy aj. (komunikace v rodině, chování, jednání dítěte vůči svým vrstevníkům, zvládání učiva…)

  • Další odborné poradenství umíme zprostředkovat. Nabídneme Vám terapeuta, psychoterapeuta, psychologa nebo jiného odborníka podle Vaší potřeby a situace.

kontakt: 602 943 155, 772 724 578; FB

Zpět na aktivity/služby
l